Workshop „O snění a snech“


Přiblížení k novým duševním obzorům studiem snů
Workshop „O sn
ění a snech

„Pokusíme se vstoupit do tohoto duševního prostoru, který není racionální, a přesto nás může dovést do blízkosti hlubokých pravd, mimořádných bytostí a impozantních realit, ke kterým máme každodenně všichni přístup.“

Parky studií a reflexe – Pravíkov (u Kamenice nad Lipou na Vysočině)
23.-25. zá
ří 2016 (pátek 20:00 – neděle 16:00)

Cílem tohoto workshopu, který se uskuteční v září 2016 na různých místech Evropy, je přiblížit se vnitřní skutečnosti, která – i když je vždy přítomna v našem každodenním životě nám většinou uniká.

V naší civilizaci a v tomto historickém okamžiku je vše, co nemá vědecký nebo racionální základ, obecně odmítáno a degradováno. Totéž se děje se sny, které jsou považovány za nedůležité a poněkud irelevantní pro náš život, skoro jako kdyby s námi neměly nic společného.

Starověké národy naopak věřily, že ve svých snech můžeme vidět věci, které nemůžeme vidět, když jsme vzhůru. Věděly, že předtuchy, zajímavá pochopení a někdy i velmi hluboké pravdy nepocházejí z prostoru racionální kontroly, ale k tomu, aby se mohly projevit, naopak potřebují právě stav bez jakéhokoliv druhu autocenzury. To je důvod, proč mohou prorazit, právě když spíme a ocitáme se bez překážek vyplývajících z některých mechanismů vědomí.

Tyto věštkyně, věštci, Pýthie se mnohokrát inspirovali sny uměle vyvolanými pomocí inhalačních plynů nebo omamných nápojů. Výklad snů byl v historii důležitým tématem, protože pomáhal odhalovat hluboké významy, které přispívají k poznání lidské duše. Sny byly studovány a používány, protože mají co říci o tom, co nás dělá lidmi.

Ve starověku bylo běžnou praxí se čas od času odebrat na posvátné místo, zpočátku do jeskyně, na horu, do pouště nebo lesa, později do chrámů, aby tam člověk mohl dosáhnout inspirovaných snů nebo vizí.

Budeme rozvíjet workshop o světě snů, a to tak, že trochu času věnujeme přezkoumání historického pozadí, ve kterém jsou k dispozici informace, které nám mohou sny přiblížit, ale budeme se také snažit vzít na vědomí a začlenit naše sny do našich vlastních životů – zapisovat si je, naučit se je třídit a interpretovat, snažit se jim porozumět i pomocí výměny zkušeností s ostatními. Pokusíme se našim snům umožnit, aby nás
jejich pravdy překvapovaly a jejich plasticita nás inspirovala.

Pokusíme se vstoupit do tohoto duševního prostoru, který není racionální, a přesto nás může dovést do blízkosti hlubokých pravd, mimořádných bytostí a impozantních realit, ke kterým máme každodenně všichni přístup.

Naši práci dokončíme s tím, že jsme se vypravili do podivuhodných světů, které jsou uvnitř nás, objevují se noc co noc a přispívají k uspořádání paměti, integraci událostí, které zažíváme během dne, jsou výrazem velmi hlubokých emocí a velmi skutečných citů, stejně jako zdrojem nových způsobů pochopení skutečného stavu, ve kterém se nacházíme.

Workshop je otevřen všem zájemcům a jeho součástí bude i práce s keramickou hlínou a přímým výpalem keramiky v ohni metodou Raku.

Workshop bude koordinovat Pia Figueroa z Chile – autorka knih, „Silo, mistr naší doby“ a „Vnitřní průvodce (svědectví)“ publikovaných v mnoha jazycích. Je také autorkou mnoha monografií jako: „Výzkum o snech“, „Odkazy na inspirované stavy vědomí v Platónovi“, „Studie o Feidiovi“.

Bližší informace k workshopu v České republice: Dana Feminová – danafem@volny.cz, mobil: 777 711 911.

Praktické informace k workshopu:

Samotný workshop je bezplatný, platí se pouze reálné náklady. Příspěvek na ubytování: 200 Kč/noc, stravování cca 100 Kč (záleží na tom, jestli si budeme společně vařit, nebo případně občas objednáme z restaurace) + materiály na workshop (keramická hlína a další materiály na Raku) 300 Kč.

PARKS OF STUDY AND REFLECTION

Inspirováni desítkami Parků studií a reflexe v různých zemích na celém světě tvoříme od roku 2011 první český Park v malebné vesničce Pravíkov na Vysočině. Vytváříme prostory určené ke kontaktu s tím nejlepším v nás i ostatních. Pořádáme semináře, workshopy, pobyty, prezentace a mnoho dalších akcí pro veřejnost. Naším záměrem je sdílet hlubokou moudrost založenou na zkušenosti s těmi, kdo touží poznávat svět za hranicí každodenního.

Nejsme financováni žádnými organizacemi či fondy, fungujeme pouze na základě darů a příspěvků jednotlivců, kterým dává existence tohoto místa smysl.

More

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

NEWSLETTER

en_GBEnglish (UK)