The Process of Disciplines

Proces Disciplín Školy v Parku Pravíkov se otevírá pro nové uchazeče – 2020

„Vnitřní skutečnost“ je schována pod ruchem a rozptýlením z každodenního života.
Již od pradávna člověk hledá cesty, jak se propojit s touto hloubkou lidského vědomí.
Disciplíny Školy mají za cíl přiblížit toho, kdo je praktikuje, k prožitkům Hlubokého – k zásadní vnitřní proměně.

Disciplíny jsou čtyři: energetická, formální, materiální a mentální. Zformuloval je Silo a pro jejich vznik se inspiroval čtyřmi aristotelskými příčinami (působící, formální, látkovou a účelovou).

Studium Disciplín vyžaduje vytrvalé a dlouhodobé odhodlání.

Celý proces je rozdělen do dvou částí – první je část přípravy pomocí nástrojů relaxace, sebepoznání a psychofyziky a druhá část spočívá v praktikování jednotlivých kroků zvolené Disciplíny.

Kalendář procesu Disciplín Školy v Parku studií a reflexe Pravíkov

Vzhledem k nastálé situaci okolo Coronaviru v ČR a Evropě jsme byli nuceni posunout zahájení procesu disciplín z 4/4/2020 na 10/10/2020. Uvedené termíny platí pouze v případě, že se stávající nouzová situace stabilizuje a případná související opatření nebudou v rozporu s průběhem procesu.

– všech 7 víkendových setkání je závazných, ve studiu lze pokračovat pouze po přítomnosti na jednotlivých setkáních

 1. Setkání Vyrovnávání: 10.-11.10.2020 ⟶ registrace 

 2. Setkání Vyrovnávání: 16.1.2021 – 17.1. 2021

 3. Setkání Vyrovnávání a představení Disciplín: 10.4. – 11.4.2021

 4. Setkání k Disciplíně (1 část): 12.6. – 13.6. 2021

 5. Setkání k Disciplíně (2 část): 11.9. – 12.9. 2021

 6. Setkání k Disciplíně (3 část): 11.12. – 12.12. 2021

 7. Setkání k zakončení Disciplín zkouškou z díla: 19.2. – 20.2. 2022

 

Co je Vyrovnávání?

Před zahájením studia Disciplíny je důležité projít přípravné, vyrovnávací práce, které směřují k překonání utrpení a vnitřního násilí. To vyžaduje pozornou a klidnou mysl bez vnitřního hluku. Práce budou prováděny bez instruktorů, pro proces budou poskytovány pouze objasňující materiály a videa.

Proces Disciplín není čistě osobní prací, ale také společnou prací ve skupině.

Intenzivní sdílení zkušeností, problémů, objevů a návrhů s ostatními
urychluje celý proces a rychlost vnitřní přeměny.

Během Vyrovnávání všichni nejprve zvládnou společně používaný jazyk, pochopí prvky základních znalostí a dosáhnou jednotnosti v porozumění. Díky tomu je možné vytvořit vhodné prostředí a slazení.

Součástí Vyrovnávání je studium základů psychologie, relaxačních technik, sebepoznání, psychofyziky a změn v chování. Po dokončení přípravné části bude možnost vybrat si a rozvinout jednu ze čtyř Disciplín.

Účastnit se mohou pouze lidé, kteří se zúčastnili všech předchozích závazných setkání v Parku studií a reflexe Pravíkov.

1. Setkání: Sebepoznání, Relaxace a Řízené zážitky, Psychologie I. a II.

2. Setkání: Epilog a kapitola Působení knihy Sebepoznání, Psychologie III.. a IV.

3. Setkání: Shrnutí období Vyrovnávání, Představení Disciplín

 

Disciplíny

Disciplíny se zabývají zásadní transformací lidské bytosti.

Disciplíny se neučí, každý má vlastní přístup a vytváří svou jedinečnou zkušenost.

Disciplíny pracují s rutinními postupy, které se opakují v každé části procesu (kroku), dokud se nedostaví určené prožitky.

Celý proces je prakticky organizován do dvanácti kroků rozdělených do tří čtveřic. Každý krok má své označení, přibližující k ideji hledaného prožitku. Každá čtveřice vyznačuje důležitou změnu etapy (zrození – smrt – znovuzrození).

Disciplíny vedou jedince do hlubokých prostorů. Po ukončení práce s Disciplínou jsme schopni docílit přístupu oproštěného od kroků, čtveřic a rutinního cvičení.

Cesty, které dnes známe, se zakládají na objevech, které učinily různé národy během předchozích sedmi tisíc let. Odlišnost mezi jednotlivými zdroji je tak veliká, že nelze poznat a shrnout veškeré znalosti a praxi v přístupu k Hlubokému.

Naše čtyři Disciplíny pracují pomocí manipulace s vnějšími materiálními objekty (Disciplína materiální), s psychofyzickou energií (Disciplína energetická), s mentálními objekty (Disciplína mentální) a s mentálními formami (Disciplína morfologická). Je zcela jasné, že tyto disciplíny nevylučují možnost jiných cest.

 

Čtyři Disciplíny:

Disciplína materiální je založena na práci taoistů a čínských buddhistů, stejně jako Babyloňanů, Alexandrijců, Byzantinců, Arabů a západních myslitelů. Celek těchto prací byl ve své neustálé přeměně a deformaci znám jako „alchymie“. Ke konci 18. století alchymie nenávratně upadla a mnohé z jejich objevů, postupů a nástrojů přešly do rukou rodící se chemie.

 

Disciplína energetická nalézá své kořeny v Malé Asii, odkud se orfismus a dionysmus rozšířily na Krétu a do Řecka; ty doznaly významných změn, až byly nakonec vymýceny triumfujícím křesťanstvím. Fragmenty mimořádně bohatých zkušeností najdeme i v některých šivaistických a tantrických směrech.

 

Disciplína mentální nachází svůj největší zdroj poznání v Buddhismu. Aby se usnadnilo rozlišování mezi mentálními akty a objekty, uchyluje se k striktnímu jazyku některých ze současných filosofických směrů.

 
Disciplína morfologická nachází své významné předchůdce v některých myšlenkových směrech pre-antického myšlení, které vykvetly pod „orientálním“ vlivem Egypta, Malé Asie a Mezopotámie, jako v případě pythagorejské školy. 

4. Setkání: představení první čtveřice kroků

5. Setkání: představení druhé čtveřice kroků.

6. Setkání: představení třetí čtveřice kroků

7. Setkání: zakončení Disciplíny

 

OBECNÁ DOPORUČENÍ PRO UCHAZEČE

 • Pokračovat ve vlastních aktivitách. Proces Discíplín by neměl ovlivňovat aktivity, které každý jednotlivec má v jiných oblastech. Naopak by vlastním aktivitám měl být dán stejný entuziasmus jako práci na vyrovnávání úrovně, která by měla být co nejvíce začleněna do běžného života. Zkušenosti z těchto prací by měly být využívány k řešení překážek, jimž čelíme.

 • Doporučujeme se zdržet užívání psychotropních drog, alkoholu a lehkých drog, jelikož jejich užívání znesnadňuje vyrovnávací práce a práce v Disciplíně.

 • Pro duch těchto prací je nepostradatelné vytvořit laskavé a ohleduplné prostředí. Vzhledem k tomu, jaké práce se budou v různých momentech vyrovnávání a disciplín dělat, připomínáme, že důvěrnost a diskrétnost vytváří dobré podmínky pro práci.

 • Uspořádání osobních oblastí života umožní mít potřebný prostor pro budoucí práce.

en_GBEnglish (UK)