Monografie

Autor Název Stáhnout
Andreas K Punta de Vacas O soucitu
Sobre la compasion
česky

španělsky

Alicia Ordonez
Argentina, La Reja
Budhismus na Srí Lance
El Budismo en Sri Lanka
španělsky (originál)
Zatemnění Bytí na Západě
El oscurecimiento del Ser en Occidente
španělsky (originál)
francouzsky (překlad)
Agostino L.
Itálie, Attigliano
Prostorovost a časovost v malbě, sochařství a architektuře v okamžicích, kdy se projevuje nová spiritualita – období paleolitu
Espacialidad y temporalidad en la pintura, escultura y arquitectura, en el momento en que se manifiesta una nueva espiritualidad – El Paleolótico
italsky (originál)
španělsky (překlad)
francouzsky (překlad)
Ana L´Homme
Chile
,Los Manantiales
Kolekce mýtů souvisejících s ohněm
Recopilación de mitos vinculados al fuego
španělsky (originál)
Anna P.
Itálie
, Casa Giorgi
Spirály v neolitických chrámech na Maltě a Gozu
Recopilación de mitos vinculados al fuego
italsky (originál)
španělsky (překlad)
francouzsky (překlad)
Aurelio C.
Španělsko, Toledo
Sledování výroby látek, používaných postupů a nástrojů používaných v Materiální disciplíně od jejího původu v Mezopotámii a jejich odpovídající významy
Rastreo de la Producción de sustancias, procedimientos empleados y utensilios usados en la Disciplina Material hasta sus orígenes en Mesopotamia y sus significados correspondientes
španělsky (originál)
shrnutí a syntéza – španělsky (originál)
Bruno P.
Chile
, Los Manantiales
Intoxikace rtutí u Alchymistů
Intoxicaciones con Mercurio en los Alquimistas
španělsky (originál)
Claudio Miconi
Argentina
, Punta de Vacas
Krétská dvojitá sekera
La Doppia Ascia Cretese
italsky (originál)
španělsky (překlad)
Danny Zuckerbrot
Argentina
, Punta de Vacas
Šílený med
Mad Honey
anglicky (originál)
španělsky (překlad)
shrnutí – česky – stáhnout (překlad)
shrnutí – česky – číst on-line (překlad)
Mezopotámské počátky a Materiální disciplína
Mesopotamian Origins and the Material Discipline
anglicky (originál)
Dario Ergas
Argentina
,Punta de Vacas
Výzkum mravního vědomí
Investigación sobre la conciencia moral
španělsky (originál)
Eduardo Gozalo
Argentina
,Punta de Vacas
Studium historických předchůdců Materiální disciplíny v Mezopotámii
Estudio sobre Antecedentes en Mesopotamia de la Disciplina Material
španělsky (originál)
Federico Palumbo
Argentina
, Punta de Vacas
Inspirace v surrealismu
L’ispirazione nel Surrealismo
italsky (originál)
španělsky (překlad)
Francisco Granella
Argentina
, Punta de Vacas
Kořeny Energetické disciplíny – Indie a pilíře v Himaláji
Raíces de la Disciplina Energética – India y contrafuertes del Himalaya
španělsky (originál)
Terénní výzkum
část první (VIDEO) 
Terénní výzkum
část druhá (VIDEO) 
Terénní výzkum
část třetí (VIDEO) 
Guillermo Sulling
Argentina
, Punta de Vacas
Internalizace morálky
La internalización de la moral
španělsky (originál)
Hugo Novotny
Argentina, Carcarana
Záměrnost v evoluci lidské i všeobecné
Intencionalidad en la evolución humana y universal
španělsky (originál)
Vstup do „Hlubokého“ v Budhovi
La entrada a lo Profundo en Buda
španělsky (originál)
Inspirované vědomí v mongolsko-sibiřském šamanismu a tibetském buddhismu v Mongolsku a Buryatii
La conciencia inspirada en el chamanismo siberiano-mongol y el budismo Tibetano en Buryatia y Mongolia
včetně videí v souboru rar – španělsky (originál)
bez videí – španělsky (originál)
bez videí – italsky (překlad)
Jano Arrechea
Argentina
, La Reja
Oblast spolupřítomnosti ve struktuře Vědomí – Svět
El campo de copresencia en la estructura Conciencia-Mundo
španělsky (originál)
Radost v zážitku ticha
El campo de copresencia en la estructura Conciencia-Mundo
španělsky (originál)
portugalsky (překlad)
anglicky (překlad)
francouzsky (překlad)
O radosti – stručná studie
Sobre La Alegría – Estudio breve
španělsky (originál)
francouzsky (překlad)
José Gabriel Feres
Argentina
, Punta de Vacas
Studie o „Modlitbě srdce“
Estudio sobre „La Oración del Corazón“
španělsky (originál)
Juan Espinosa
Španělsko
, Toledo
Teresa de Jesus mystické zkušenosti a postupy
Teresa de Jesus experiencias misticas y procedimientos
španělsky (originál)
Karen Rohn
Argentina, Punta de Vacas
Energetické kořeny Základní zkušenosti – jižní Indie
Energetical Roots of Fundamental Experience – South India
anglicky (originál)
španělsky (překlad)
Historické kořeny Energetické disciplíny a Askeze v západní Malé Asii, na Krétě a na ostrovech Egejského moře
Root antecedents of the Energetical Discipline and Ascesis in the Occident Asia Minor, Crete and Aegean Islands
anglicky (originál)
španělsky (překlad)
terénní výzkum – část první (VIDEO) 
terénní výzkum – část druhá(VIDEO) 
terénní výzkum – část třetí (VIDEO) 
shrnutí – česky – stáhnout (překlad)
Loredana Cici
Itálie
, Attigliano
Historičtí předchůdci Mentální disciplíny – mentální cesta u Parmenida
Antecedenti della Disciplina mentale: la via mentale in Parmenide
italsky (originál)
francouzsky (překlad)
španělsky (překlad)
Luis Milani
Argentina
, La Reja
Inspirované vědomí v momentech psychosociální konvergence
La conciencia inspirada en momentos de convergencia sicosocial
španělsky (originál)
Pia Figueroa
Argentina
, Punta de Vacas
Výzkum snů
Investigación Sueños
španělsky (originál)
francouzsky (překlad)
portugalsky (překlad)
Odkazy na stavy „Inspirovaného vědomí“ u Platóna
Referencias a los estados de Conciencia Inspirada en Platón
španělsky (originál)
anglicky (překlad)
francouzsky (překlad)
shrnutí – česky – stáhnout (překlad)
Studie Phidias
Estudio sobre Fidias
španělsky (originál)
anglicky (překlad)
francouzsky (překlad)
Madeleine John
Argentina
, Punta de Vacas
Hierogamia v Sumersku
La Hierogamia en Sumeria
španělsky (originál)
italsky (překlad)
francouzsky (překlad)
Mariana Uzielli
Argentina
, Punta de Vacas
Presokraté
Los Presocráticos
španělsky (originál)
Historické kořeny Morfologické disciplíny
Antecedentes de la Disciplina Morfológica
španělsky (originál)
anglicky (překlad)
shrnutí – česky – stáhnout (překlad)
epilog – česky – stáhnout (překlad)
Marcos Pampillón
Chile
, Los Manantiales
Budhismus v Kambodži
El Budismo en Camboya
španělsky (originál)
Victor Piccinini
Argentina
, La Reja
Plynutí
El Trascurrir
španělsky (originál)
italsky (překlad)
Zkušenost z času
La Experiencia del Tiempo
španělsky (originál)
francouzsky (překlad)
italsky (překlad)
en_GBEnglish (UK)