Dětská slavnost a křest Leporela

Komunita pro lidský rozvoj zve všechny malé i velké na Dětskou slavnost, která se uskuteční v sobotu 1. června 2013 v Parku studií a reflexe Pravíkov. Na slavnosti bude pokřtěno leporelo vznikající už od ledna. V neděli 2. června bude předáno do pelhřimovského muzea kuriozit.

Společně dokážeme cokoliv
… aneb pojďme stvořit barevnější svět

Popis: Děti ztvárňují svět, ve kterém by rády žily s využitím přístupu „vše je možné“, realitu si tvoříme my sami.

Cíle: Prevence násilí ve svém okolí – uvědomění si globálního propojení – vědomí vlastní role a zodpovědnosti – rozšíření prosociálního cítění a jednání, aktivního postoje – rozvoj kreativního myšlení – rozvoj emoční inteligence – propojení sil k podpoře společného projektu – rozšíření informovanosti o současné situaci – rozvoj kritického myšlení…

Cílová skupina: Mladší a starší předškoláci, školáci na 1. stupni ZŠ (ZŠ, MŠ, rodinná centra, komunitní centra a jiná obdobná zařízení pro děti)

Forma: Důležité je samotné uvědomění si „problému“ (zde velmi široký záběr v závislosti na životní situaci dětí, jejich zralosti, věku, přístupu k informacím, atd.), k němuž přivede děti pedagog vhodnou motivací (hra, otázky, divadlo atd.). Následuje motivace k činnosti a ochotě navrhovat vlastní řešení a vize. Po dokončení díla následuje společná reflexe s popisem a představením své vize, a případnou diskusí. Děti mohou pracovat individuálně, ve dvojici nebo skupince. Každé dítě / dvojice / skupinka vytvoří jednu stránku leporela. Na zadní stranu popíše stručně p. učitel/ka (nebo samotné děti, umí-li psát) svou vizi, podepíší se a napíší jméno své škol(k)y.

Technika: Samotná technika je otevřená a záleží na výběru každé z institucí, nebo jednotlivých autorů. Důležité je respektovat rozměry (30 x 30 cm) a gramáž papíru, které musí být jednotné, abychom mohli v závěru leporelo jednoduše slepit dohromady. Po domluvě Vám rádi papíry zašleme.

Co s dokončenými dílky: Hotová díla zašlete co nejdříve, nejpozději však do 29.4.2013, na adresu Daniela Cachová, RC Zajíček, Pod hřištěm 92, Zaječice, Pyšely 251 67. Nebo osobně do Centra neziskových aktivit (Centrum Narovinu, Simona Heřtusová), Tyršova 1, Praha 2 (metro I.P. Pavlova). Spolu s balíčkem se stránkami leporela (stránky prosíme neslepovat, abychom v závěru docílili jednotného vzhledu) připište váš návrh na název leporela. Ten nejvýstižnější 15.5.2013 vybereme a leporelo jím nazveme.

Datum a místo zahájení projektu: 14.1.2013, 15 – 18 hod. v Komunitním centru Prádelna, Holečkova 38, Praha 5. Zde budeme projekt a celou myšlenku představovat, čeká nás motivační minidivadélko, diskuse, hra, hudební ozvěny a spoluvytváření prvních stránek leporela.

Datum a místo ukončení projektu: 1.6.2013 pokřtění a dětská slavnost v Parku studií a reflexe
Pravíkov, 2.6. leporelo slavnostně předáme do Muzea kuriozit v Pelhřimově.

Komunita pro lidský rozvoj
www.komunita.org

Daniela Cachová, tel. 724 785 876, bedy.ns@seznam.cz
Simona Heřtusová, tel. 608 301 270, simona.hertusova@adopceafrika.cz

leporelo info
letacek leporelo A4

PARKS OF STUDY AND REFLECTION

Inspirováni desítkami Parků studií a reflexe v různých zemích na celém světě tvoříme od roku 2011 první český Park v malebné vesničce Pravíkov na Vysočině. Vytváříme prostory určené ke kontaktu s tím nejlepším v nás i ostatních. Pořádáme semináře, workshopy, pobyty, prezentace a mnoho dalších akcí pro veřejnost. Naším záměrem je sdílet hlubokou moudrost založenou na zkušenosti s těmi, kdo touží poznávat svět za hranicí každodenního.

Nejsme financováni žádnými organizacemi či fondy, fungujeme pouze na základě darů a příspěvků jednotlivců, kterým dává existence tohoto místa smysl.

More

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

NEWSLETTER

en_GBEnglish (UK)