Pracovní víkend – zazimování Parku

Zima se rychle blíží (zvlášť na Vysočině), a tak jsme na 10.-11. listopadu naplánovali další (letos asi poslední) pracovní víkend. Práce bude celkem hodně, takže se bude hodit každý pomocník. Čeká nás hlavně příprava zahrady na zimu, dokončení provizorní meditárny v budoucím Centru studií, případně úklid v Centru práce a další práce.

Během pracovních víkendů se neplatí příspěvek na provoz Parku, každý platí jen za jídlo (v případě společného stravování 100,- Kč za den). V případě, že bychom se nevešli všichni do Parku (kapacita 10 míst na spaní), rozdělili bychom si náklady na ubytování v penzionu všichni (z minulých zkušeností – maximálně 70 korun na každého).

Kvůli organizaci je třeba se předem registrovat telefonicky nebo e-mailem.
Registrace a další informace: Petra Duhajská (724 595 639, peta.duhajska@gmail.com).
Je možné přijet už v pátek večer.

PARKY STUDIÍ A REFLEXE

Parky studií a reflexe jsou místa v různých zemích po celém světě, která vznikla na základě potřeby lidí, jejich touhy po zamyšlení, rozjímání a meditaci. Setkávají se zde lidé různých kultur a vyznání, kterým je blízká citlivost nenásilné společnosti, humanismu, solidarity a respektu.

Více

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

ZPRAVODAJ

cs_CZČeština