Historie Parků

Mezinárodní projekt Parků studií a reflexe byl inspirován myšlenkami spisovatele a myslitele Sila.

V argentinském Punta de Vacas, tedy na místě, kde Silo poprvé veřejně promluvil – bylo to 4. května 1969 – byl v roce 1999 vztyčen ocelový monolit, který tento projev, známý jako Uzdravení od utrpení (La Curación del Sufrimiento), připomíná. Postupně na tomto místě přibývaly jak další symbolické prvky tak budovy určené k seminářům a setkáním i osobnímu studiu a meditaci. A tak vznikl první Park studií a reflexe, který bývá označován jako Historický Park. Postupně se počet Parků zvyšoval – nejprve v Latinské Americe a postupně i v Evropě, Asii, Africe a Severní Americe. V současné době existuje několik desítek Parků a další stále vznikají.

Všechny Parky ve světě jsou financovány pouze z dobrovolných příspěvků jednotlivých lidí. Nepřijímají žádné granty, dotace, nemají sponzory. Jména těch, kteří se podíleli na vytvoření konkrétního Parku, jsou potom vyryta na pamětní stéle, která je jedním ze symbolických prvků Parku.

Chystané akce

PARKY STUDIÍ A REFLEXE

Parky studií a reflexe jsou místa v různých zemích po celém světě, která vznikla na základě potřeby lidí, jejich touhy po zamyšlení, rozjímání a meditaci. Setkávají se zde lidé různých kultur a vyznání, kterým je blízká citlivost nenásilné společnosti, humanismu, solidarity a respektu.

Více

Poslední příspěvky

Park na Facebooku

Newsletter

cs_CZČeština