Pracovní víkend – zazimování Parku

Zima se rychle blíží (zvlášť na Vysočině), a tak jsme na 10.-11. listopadu naplánovali další (letos asi poslední) pracovní víkend. Práce bude celkem hodně, takže se bude hodit každý pomocník. Čeká nás hlavně příprava zahrady na zimu, dokončení provizorní meditárny v budoucím Centru studií, případně úklid v Centru práce a další práce.

Víkendový seminář USMÍŘENÍ

HLUBOKÉ VNITŘNÍ USMÍŘENÍ Komunita pro lidský rozvoj vás srdečně zve na víkendový seminář na téma usmíření. Studium, četba, video, osobní reflexe, práce ve skupinách, relaxace a meditace formou řízených zážitků, práce s představami, cvičení na změnu úhlu pohledu… Věnuj si víkend na hluboké vnitřní zážitky, které ti pomohou na cestě k sebeosvobození.