Pracovní víkend – poslední přípravy na inauguraci monolitu

Poslední víkend před inaugurací monolitu využijeme k dokončení kamenného kruhu kolem monolitu, zapojení osvětlení a k dalším menším úpravám, úklidu Centra práce a sekání trávy. Každý může přiložit ruku k dílu a podílet se na tomto významném kroku v rozvoji Parku studií a reflexe Pravíkov. Začínat se bude v pátek 13.6. odpoledne (zhruba v 15 hodin) a končit v neděli 15.6. v podvečer.

Všechny Parky ve světě jsou vytvářeny lidmi – dobrovolnými příspěvky a prací. Každý, kdo má chuť, se může zapojit, jak mu situace a možnosti dovolují. Vítána je každá pomoc.

Během pracovních akcí účastníci neplatí příspěvek na provoz Parku, platí se jen společné stravování. Místo na spaní si, prosím, rezervujte předem e-mailem nebo telefonicky. Z důvodu lepší organizace (příprava nástrojů, nákup jídla atd.) dejte vědět, i kdybyste místo na přespání nepotřebovali, ať víme, s kolika lidmi můžeme počítat.

Kontakt: Petra Duhajská (724 595 639, peta.duhajska@gmail.com).

PARKY STUDIÍ A REFLEXE

Parky studií a reflexe jsou místa v různých zemích po celém světě, která vznikla na základě potřeby lidí, jejich touhy po zamyšlení, rozjímání a meditaci. Setkávají se zde lidé různých kultur a vyznání, kterým je blízká citlivost nenásilné společnosti, humanismu, solidarity a respektu.

Více

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

ZPRAVODAJ

cs_CZČeština