Historie Parků

Mezinárodní projekt Parků studií a reflexe byl inspirován myšlenkami spisovatele a myslitele Sila.

V argentinském Punta de Vacas, tedy na místě, kde Silo poprvé veřejně promluvil – bylo to 4. května 1969 – byl v roce 1999 vztyčen ocelový monolit, který tento projev, známý jako Uzdravení od utrpení (La Curación del Sufrimiento), připomíná. Postupně na tomto místě přibývaly jak další symbolické prvky tak budovy určené k seminářům a setkáním i osobnímu studiu a meditaci. A tak vznikl první Park studií a reflexe, který bývá označován jako Historický Park. Postupně se počet Parků zvyšoval – nejprve v Latinské Americe a postupně i v Evropě, Asii, Africe a Severní Americe. V současné době existuje několik desítek Parků a další stále vznikají.

Všechny Parky ve světě jsou financovány pouze z dobrovolných příspěvků jednotlivých lidí. Nepřijímají žádné granty, dotace, nemají sponzory. Jména těch, kteří se podíleli na vytvoření konkrétního Parku, jsou potom vyryta na pamětní stéle, která je jedním ze symbolických prvků Parku.

POZVÁNKY NA AKCE

ZPRAVODAJ

es_ESEspañol