Finanční kampaň na dokončení rekonstrukce Centra studií


Abychom mohli zdárně dokončit rekonstrukci Centra Studií, kterou jsme zahájili 11.4.2019, žádáme příznivce Parku Pravíkov, aby dle svých možností podpořili právě odstartovanou mezinárodní finanční kampaň.

K úplnému dokončení budovy, která posílí ubytovací kapacitu Parku pro konání seminářů a dalších akcí, a která poskytne prostory pro studium a osobní práci lidí zapojených aktivně do projektu Parků, potřebujeme 1,5 miliónu Kč. Tato částka zahrnuje pořízení materiálů a vybavení a realizaci veškerých stavebních činností. Mnohé z nich budou probíhat svépomocí formou dobrovolného zapojení přátel Parku Pravíkov. Přesný rozpis prací i termíny pracovních okamžiků, kdy uvítáme každou pomocnou ruku najdete v příspěvku o rekonstrukci centra studií.

V rámci finanční kampaně uvítáme každého, kdo může přispívat trvalým měsíčním příkazem po dobu dvou let ve výši 300,- / 600,- / 900,- / 1200,- / 1500,- Kč měsíčně, nebo přispěje jednorázově libovolnou částkou dle svých možností.
Pro představu hledáme 1000 přátel, co přispějí  1 500,- Kč nebo 100 přátel co přispějí 15 000 Kč.
Jakékoliv jiné částky v souladu s vašimi finančními možnostmi jsou samozřejmě také vítány.

Dárcovský účet: 2500074734/2010

Ještě nedávno bylo zakoupení Parku pouhou vizí. Nyní existuje krásný fungující Park Pravíkov s většinou symbolických prvků, Centrem aktivit, dílnou, meditačním prostorem a především s inspirující atmosférou a podnětným duchem tohoto speciálního prostoru. Buďte s námi při uskutečňování dalšího kroku.

Miluj skutečnost, kterou vytváříš, a ani smrt nezastaví tvůj let!

PARKY STUDIÍ A REFLEXE

Inspirováni desítkami Parků studií a reflexe v různých zemích na celém světě tvoříme od roku 2011 první český Park v malebné vesničce Pravíkov na Vysočině. Vytváříme prostory určené ke kontaktu s tím nejlepším v nás i ostatních. Pořádáme semináře, workshopy, pobyty, prezentace a mnoho dalších akcí pro veřejnost. Naším záměrem je sdílet hlubokou moudrost založenou na zkušenosti s těmi, kdo touží poznávat svět za hranicí každodenního.

Nejsme financováni žádnými organizacemi či fondy, fungujeme pouze na základě darů a příspěvků jednotlivců, kterým dává existence tohoto místa smysl.

Více

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

ZPRAVODAJ

cs_CZČeština