Finanční kampaň na dokončení rekonstrukce Centra studií


Abychom mohli zdárně dokončit rekonstrukci Centra Studií, kterou jsme zahájili 11.4.2019, žádáme příznivce Parku Pravíkov, aby dle svých možností podpořili právě odstartovanou mezinárodní finanční kampaň.

K úplnému dokončení budovy, která posílí ubytovací kapacitu Parku pro konání seminářů a dalších akcí, a která poskytne prostory pro studium a osobní práci lidí zapojených aktivně do projektu Parků, potřebujeme 1,5 miliónu Kč. Tato částka zahrnuje pořízení materiálů a vybavení a realizaci veškerých stavebních činností. Mnohé z nich budou probíhat svépomocí formou dobrovolného zapojení přátel Parku Pravíkov. Přesný rozpis prací i termíny pracovních okamžiků, kdy uvítáme každou pomocnou ruku najdete v příspěvku o rekonstrukci centra studií.

V rámci finanční kampaně uvítáme každého, kdo může přispívat trvalým měsíčním příkazem po dobu dvou let ve výši 300,- / 600,- / 900,- / 1200,- / 1500,- Kč měsíčně, nebo přispěje jednorázově libovolnou částkou dle svých možností.
Pro představu hledáme 1000 přátel, co přispějí  1 500,- Kč nebo 100 přátel co přispějí 15 000 Kč.
Jakékoliv jiné částky v souladu s vašimi finančními možnostmi jsou samozřejmě také vítány.

Dárcovský účet: 2500074734/2010

Ještě nedávno bylo zakoupení Parku pouhou vizí. Nyní existuje krásný fungující Park Pravíkov s většinou symbolických prvků, Centrem aktivit, dílnou, meditačním prostorem a především s inspirující atmosférou a podnětným duchem tohoto speciálního prostoru. Buďte s námi při uskutečňování dalšího kroku.

Miluj skutečnost, kterou vytváříš, a ani smrt nezastaví tvůj let!

PARKY STUDIÍ A REFLEXE

Parky studií a reflexe jsou místa v různých zemích po celém světě, která vznikla na základě potřeby lidí, jejich touhy po zamyšlení, rozjímání a meditaci. Setkávají se zde lidé různých kultur a vyznání, kterým je blízká citlivost nenásilné společnosti, humanismu, solidarity a respektu.

Více

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

ZPRAVODAJ

cs_CZČeština