Stavba pece – čtvrtý víkend

Zveme vás na víkend 7.-8. září do Parku Pravíkov, kde se budete moci připojit k dalšímu kroku práce v dílnách, k pokračování ve vytváření dvoukomorové pece na vypalování keramiky. Pec už je téměř hotová, zbývá jen dořešit techničtější aspekty – komín, dvířka, zastřešení.

Začátek akce je plánován na sobotní dopoledne, konec podle toho jak rychle práce na peci půjde. Pro bližší informace a rezervaci místa na spaní kontaktujte Petru Duhajskou (peta.duhajska@gmail.com, 724 595 639). Příspěvek na provoz v Parku je 50,- Kč/den a 100,- Kč/noc.

„Existují oblasti mysli, které mají speciální význam, a když s nimi vstoupíme do kontaktu, vytvoří to hluboké vnitřní dojetí, přináší to inspirované odpovědi a uvolňují se velké síly. Vytržení zamilovaných, inspirace umělců a extáze mystiku mají společný pramen v této hloubce mysli.“ – Silo

Fotografie z předchozích víkendů najdete ve fotogalerii.

PARKY STUDIÍ A REFLEXE

Parky studií a reflexe jsou místa v různých zemích po celém světě, která vznikla na základě potřeby lidí, jejich touhy po zamyšlení, rozjímání a meditaci. Setkávají se zde lidé různých kultur a vyznání, kterým je blízká citlivost nenásilné společnosti, humanismu, solidarity a respektu.

Více

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

ZPRAVODAJ

cs_CZČeština