Stavba pece – čtvrtý víkend

Zveme vás na víkend 7.-8. září do Parku Pravíkov, kde se budete moci připojit k dalšímu kroku práce v dílnách, k pokračování ve vytváření dvoukomorové pece na vypalování keramiky. Pec už je téměř hotová, zbývá jen dořešit techničtější aspekty – komín, dvířka, zastřešení.

Začátek akce je plánován na sobotní dopoledne, konec podle toho jak rychle práce na peci půjde. Pro bližší informace a rezervaci místa na spaní kontaktujte Petru Duhajskou (peta.duhajska@gmail.com, 724 595 639). Příspěvek na provoz v Parku je 50,- Kč/den a 100,- Kč/noc.

„Existují oblasti mysli, které mají speciální význam, a když s nimi vstoupíme do kontaktu, vytvoří to hluboké vnitřní dojetí, přináší to inspirované odpovědi a uvolňují se velké síly. Vytržení zamilovaných, inspirace umělců a extáze mystiku mají společný pramen v této hloubce mysli.“ – Silo

Fotografie z předchozích víkendů najdete ve fotogalerii.

PARKY STUDIÍ A REFLEXE

Inspirováni desítkami Parků studií a reflexe v různých zemích na celém světě tvoříme od roku 2011 první český Park v malebné vesničce Pravíkov na Vysočině. Vytváříme prostory určené ke kontaktu s tím nejlepším v nás i ostatních. Pořádáme semináře, workshopy, pobyty, prezentace a mnoho dalších akcí pro veřejnost. Naším záměrem je sdílet hlubokou moudrost založenou na zkušenosti s těmi, kdo touží poznávat svět za hranicí každodenního.

Nejsme financováni žádnými organizacemi či fondy, fungujeme pouze na základě darů a příspěvků jednotlivců, kterým dává existence tohoto místa smysl.

Více

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

ZPRAVODAJ

cs_CZČeština