Stavba pece – čtvrtý víkend

Zveme vás na víkend 7.-8. září do Parku Pravíkov, kde se budete moci připojit k dalšímu kroku práce v dílnách, k pokračování ve vytváření dvoukomorové pece na vypalování keramiky. Pec už je téměř hotová, zbývá jen dořešit techničtější aspekty – komín, dvířka, zastřešení.