Projekt Parku studií a reflexe v České republice

Již od nepaměti existují místa k rozjímání nad zkušenostmi přesahujícími rámec každodenního života, která mají co do činění se smyslem života.

Ani celosvětová vzrůstající krize nemůže umlčet tyto hluboké otázky.

„…Každá lidská bytost má právo ptát se po smyslu života, po lásce, po přátelství, …po všem, co utváří poezii a velikost lidské existence. Existence, kterou se dnešní povrchní a lhostejná materialistická kultura snaží degradovat – vlečíc vše ve směru zvrácených hodnot a rozpadu“

Takže i dnes, možná více, než kdykoliv jindy, potřebujeme tato zvláštní místa, tyto speciální prostory.

cs_CZČeština