Pracovní dny – zahájení rekonstrukce Centra studií

Ve dnech 9.-20. srpna začne rekonstrukce jedné z budov Parku studií a reflexe Pravíkov, v níž vznikne základ Centra studií a také další ubytovací prostory pro Centrum práce. Z části se budeme snažit zvládnout rekonstrukci svépomocí, a tak může každý přidat ruku k dílu.

První krok rekonstrukce bude zahrnovat bourání jedné zdi, vykopání a vybetonování základu a stavbu nové zdi.

Parky studií a reflexe po celém světě jsou vytvářeny pouze díky lidem, kteří si taková místa přejí. Každý se může zapojit, jak chce a může – finančním příspěvkem, materiálním darem, šířením informací, pomocí s organizací akcí a taky konkrétní prací v Parku.

Pro rezervaci místa na spaní se obracejte na Petru Duhajskou (peta.duhajska@gmail.com, 724 595 639); dejte vědět i v případě, že nechcete spát v Parku – ať víme, s kolika lidmi na práci můžeme počítat.
S případnými dotazy ohledně rekonstrukce a plánovaných prací kontaktujte Jana Bednáře (janb@volny.cz, 608 731 162).

 

PARKY STUDIÍ A REFLEXE

Parky studií a reflexe jsou místa v různých zemích po celém světě, která vznikla na základě potřeby lidí, jejich touhy po zamyšlení, rozjímání a meditaci. Setkávají se zde lidé různých kultur a vyznání, kterým je blízká citlivost nenásilné společnosti, humanismu, solidarity a respektu.

Více

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

ZPRAVODAJ

cs_CZČeština