Noc pod hvězdami

Pozorování oblohy při meteorickém roji Perseid
Sobota 10. srpna 2013 od 21:00, Park studií a reflexe Pravíkov

Promítání, inspirace, zkušenost.
Zhruba ve 22 hodin se přesuneme ven a budeme pozorovat noční oblohu – k dispozici bude dalekohled, meteorický roj Perseid je navíc působivá podívaná i pouhým okem.
Podle počasí a chuti můžeme zůstat u ohně až do rána.

Během večera bude k dispozici občerstvení s grilováním.

Bližší informace: Petra Duhajská (peta.duhajska@gmail.com, 724 595 639).
Místa pro přespání v Parku Pravíkov nebo v nedalekém penzionu je třeba předem rezervovat.

Organizuje: Komunita Silova Poselství Praha-Nusle
www.silovoposelstvi.cz 

Nechejme se inspirovat příběhy oblohy, působivým představením, které vesmír připravil, a nahlédněme do jiných prostorů.

„…prolínání vnitřního pohledu s vnějším světem nutí tento pohled vydat se po nových cestách.
A tak dnes letí ke hvězdám hrdina této doby. Letí krajinami dříve nepoznanými. Opouští svůj svět, a aniž by to věděl, směřuje k vnitřnímu a zářivému středu.“ – Silovo Poselství

PERSEUS

Podle řecké legendy byl Perseus jedním ze synů boha Dia. Král jeho rodné země se obával, že ho Perseus zbaví trůnu, a proto mu uložil, aby přinesl hlavu Medusy. Doufal, že se tak Persea zbaví. Medusa bývala kdysi hezká dívka; že se však srovnávala krásou s bohyní Athénou, byla přeměněna v obludu se zvířecími tesáky a s hady místo vlasů. Byla tak ohyzdná, že vše živé při pohledu na ni zkamenělo. Proto Perseus na radu bohyně Athény nehleděl na ni přímo, nýbrž ji pozoroval ve svém lesklém štítě jako v zrcadle. Když Medusa usnula, uťal jí hlavu a schoval do mošny. Proto také bývá znázorňován s mečem, se štítem a s hlavou Medusy v ruce.

Perseus vykonal ještě mnoho dalších hrdinských činů. Na své pouti se dostal až na nejzápadnější kraj světa, kde bylo království Atlasovo. Atlas se Persea bál a chtěl ho ze své země vyhnat. Ale Perseus mu ukázal hlavu Medusy a Atlas zkameněl. Jeho vlasy a vousy se změnily v lesy, jeho kosti ve skály a ramena ve skalní útesy. Dodnes se vypíná jako pohoří v severní Africe.

Jiným hrdinským činem Perseovým bylo osvobození Etiopie od mořské obludy a zachránění princezny Andromedy, která se pak stala jeho manželkou. Jako většina řeckých hrdinů byl i Perseus po léta uctíván. Stavěli mu chrámy, tesali jeho sochy, skládali verše o jeho hrdinských činech. A dodnes můžeme hledat jeho podobu na podzimní obloze poblíž Andromedy.

Rukojeť Perseova meče je dvojitá otevřená hvězdokupa χ (chí) a h Persei. Obsahuje pět set hvězd a je vzdálena pět tisíc světelných let. Algol představuje hlavu Medusy.

Blízko η (eta) Persei je místo, odkud vylétají mezi 27. červencem a 17. srpnem často meteory. Jejich název je Perseidy. Protože nejčastěji padají kolem 10. srpna na den sv. Vavřince, říkalo se jim lidově Slzičky svatého Vavřince.

(z knihy Naše souhvězdí od Josipa Kleczeka)

 

 

PARKY STUDIÍ A REFLEXE

Inspirováni desítkami Parků studií a reflexe v různých zemích na celém světě tvoříme od roku 2011 první český Park v malebné vesničce Pravíkov na Vysočině. Vytváříme prostory určené ke kontaktu s tím nejlepším v nás i ostatních. Pořádáme semináře, workshopy, pobyty, prezentace a mnoho dalších akcí pro veřejnost. Naším záměrem je sdílet hlubokou moudrost založenou na zkušenosti s těmi, kdo touží poznávat svět za hranicí každodenního.

Nejsme financováni žádnými organizacemi či fondy, fungujeme pouze na základě darů a příspěvků jednotlivců, kterým dává existence tohoto místa smysl.

Více

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

ZPRAVODAJ