Oslava 45. výročí založení Humanistického hnutí

V neděli 4. května 2014 uplyne přesně 45 let od Silova prvního veřejného projevu, známého jako Uzdravení od utrpení. V Parku Pravíkov toto výročí oslavíme v sobotu 3. května od 14 hodin. Připomeneme si Silův projev a při společných ceremoniích se pokusíme propojit s tím nejlepším v nás i v ostatních a získat sílu a naději, kterou potřebujeme. Park bude otevřený celý víkend.

Bližší informace: Petra Duhajská (724 595 639, peta.duhajska@gmail.com).
Pokud chcete v Parku i přespat, rezervujte si, prosím, místo předem.

„Musíš rozlišovat dva druhy utrpení. První se objevuje v případě nemoci a lze jej mírnit díky pokroku ve vědě, stejně může ustoupit i hlad díky tomu, že se přiblížíme říši spravedlnosti. Také je tu utrpení, které se neváže přímo k nemoci tvého těla, ale vyplývá z ní: když jsi paralyzován, pokud nemůžeš vidět, pokud nemůžeš slyšet, trpíš. Ale toto utrpení, i když pochází z tvého těla, je utrpením tvé mysli.

Ale je tu ještě další druh utrpení, který nemůže ustoupit ani rozvojem vědy, ani rozvojem spravedlnosti. Tento druh utrpení, který je těsně spjat s tvou myslí, ustupuje před vírou, před radostí ze života, před láskou. Musíš pochopit, že toto utrpení vždy koření v násilí, které je v tvém vědomí. Trpíš, protože máš strach ze ztráty toho, co máš, trpíš pro to, co jsi už ztratil, nebo pro to, čeho zoufale toužíš dosáhnout. Trpíš pro něco, co nemáš, nebo protože máš strach obecně.

S násilím v sobě i v ostatních a ve světě, který tě obklopuje, můžeš skoncovat jedině vnitřní vírou a vnitřní meditací.“

cs_CZČeština