Letní pracovní týdny

Parky studií a reflexe po celém světě jsou vytvářeny pouze díky lidem, kteří si taková místa přejí. Každý se může zapojit, jak chce a může – finančním příspěvkem, materiálním darem, šířením informací, pomocí s organizací akcí a taky konkrétní prací v Parku.

Během července (8.-21.) věnujeme v Parku Pravíkov dva týdny různým pracím, které by bylo dobré udělat; společně v dobré atmosféře pomůžeme vytvářet něco, co přesahuje osobní potřeby a přání a naše každodenní starosti a obavy.
Co se bude dělat: čištění bývalého kravína; oprava střechy bývalého kravína; drobné opravy a úpravy; ošetření dřevěné brány; úklid; sekání trávy a úpravy zahrady.

Pro rezervaci místa na spaní či s případnými dotazy se obracejte na koordinátorky jednotlivých týdnů:
8.-14. července … Petra Duhajská (peta.duhajska@gmail.com, 724 595 639)
15.-21. července … Simona Heřtusová (simona.hertusova@adopceafrika.cz, 608 301 270)

PARKY STUDIÍ A REFLEXE

Inspirováni desítkami Parků studií a reflexe v různých zemích na celém světě tvoříme od roku 2011 první český Park v malebné vesničce Pravíkov na Vysočině. Vytváříme prostory určené ke kontaktu s tím nejlepším v nás i ostatních. Pořádáme semináře, workshopy, pobyty, prezentace a mnoho dalších akcí pro veřejnost. Naším záměrem je sdílet hlubokou moudrost založenou na zkušenosti s těmi, kdo touží poznávat svět za hranicí každodenního.

Nejsme financováni žádnými organizacemi či fondy, fungujeme pouze na základě darů a příspěvků jednotlivců, kterým dává existence tohoto místa smysl.

Více

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

ZPRAVODAJ

cs_CZČeština