Letní pracovní týdny

Parky studií a reflexe po celém světě jsou vytvářeny pouze díky lidem, kteří si taková místa přejí. Každý se může zapojit, jak chce a může – finančním příspěvkem, materiálním darem, šířením informací, pomocí s organizací akcí a taky konkrétní prací v Parku. Během července (8.-21.) věnujeme v Parku Pravíkov dva týdny různým pracím, které by bylo dobré […]

Společná žádost, oslava slunovratu a posvátné ohně

V pátek 21. června v Parku Pravíkov se uskutečnil den oslav letního slunovratu – v jeho rámci proběhla humanistická ceremonie Svatby, společná žádost o to nejlepší do budoucna a zkušenost se dvěma velkými symbolickými Posvátnými ohni.