Parques de estudio y reflexión

Parky studií a reflexe jsou místem pro všechny, kteří se chtějí v dnešní hektické době zastavit, zamýšlet se a hledat odpovědi na otázky o smyslu života, překonání bolesti a utrpení, o budoucnosti… Jsou to místa setkávání a kontaktu s tím nejlepším v nás a s tím nejlepším v ostatních. Jsou to místa určená k zamyšlení, ale také ke studiu a rozvoji člověka a nenásilné humanistické citlivosti a kultury.

Tyto Parky studií jsou otevřeny jednotlivcům i organizacím bez ohledu na náboženství, vyznání, kulturu… Jedná se místa pro setkávání různých kultur a přesvědčení, neziskových iniciativ směřujících k vytvoření nenásilné citlivosti a také pro relaxaci, studium a duchovní rozvoj.

V prostorách Parků probíhají semináře, workshopy, kurzy, setkání, konference nebo kulturní události jako festivaly a slavnosti, mohou zde vznikat kulturní a umělecké produkce. Je to místo vhodné pro sebepoznávání každého člověka.

Jde o mezinárodní projekt, který má za cíl vytvořit obdobná místa po celém světě a vzájemně je mezi sebou propojit a vytvořit tak centra nové nenásilné citlivosti a kultury.

Všechny Parky mají několik společných symbolických prvků a budov:

VSTUPNÍ BRÁNA

Když se projde bránou, vkročí se do jiného prostředí. Vstupní brána symbolizuje hranici mezi každodenním životem a místem určeným ke studiu a reflexi, odděluje prostor vnějšího světa a ten intimity domova, prostor hluku a ticha, prostor každodenního života a prostor poklidu a meditace.

MONOLIT

V různých kulturách již v historii vznikaly monolity coby symboly spojení země s nebem. A to vždy z materiálů vypovídající o době jejich vzniku. Současný monolit v Parku je vyroben z nerezové oceli, aby odpovídal současné době. Uprostřed je vyryto datum, kdy byl konkrétní Park otevřen.

SÁL

Prostor ve tvaru polokoule bez jakýchkoliv rušivých elementů, symbolů či znaků. Symbolizuje kontakt s něčím hlubokým, vnitřním a univerzálním, co se skrývá v každém člověku.

FONTÁNA

Fontána představuje tok energie plynoucí ze spojení ženského a mužského principu. Připomíná život jako takový, životní energii.

CENTRUM PRÁCE A CENTRUM STUDIÍ

Prostor poskytující zázemí k osobní práci v podobě seminářů a setkání. Centrum studií funguje jako prostor pro studium člověka a jeho historie.

STÉLA

Malý monument, na kterém jsou vyryta jména všech, kteří se na vzniku daného parku podíleli.

es_ESEspañol