Video – Poděkování za 2021

Děkujeme za každou pomoc, podporu i společné inspirující prožitky v roce 2021! Zde malé ohlédnutí za uplynulým rokem:

Díky vaší podpoře jsme byli schopni dokončit dva pokoje a dvě koupelny v Centru studií! Tím se naše ubytovací kapacita v Parku rozšířila z 10 na 18 lůžek! Již budeme moci pořádat krásné semináře a pobyty bez nutnosti přejíždět do penzionu v Kamenici :). Ještě nám zbývá dokončit sál a další místnosti Centra studií, to máme naplánováno na rok 2022 spolu s finanční kampaní.

V roce 2021 se v Parku konalo několik setkání k disciplínám, devět žáků zdárně pokročilo do třetí kvaterny a postupně si osvojilo i některé práce s materiály. Vyráběli jsme keramiku Raku, voskové a sádrové formy a následně je vylévali slitinou. Velmi zajímavá byla práce v dílnách s hliníkem, který se taví při 660°C. V roce 2022 budou setkání k disciplínám i dílnám pokračovat a rádi bychom také uspořádali semináře Usmíření a Vnitřní průvodce.

PARKY STUDIÍ A REFLEXE

Parky studií a reflexe jsou místa v různých zemích po celém světě, která vznikla na základě potřeby lidí, jejich touhy po zamyšlení, rozjímání a meditaci. Setkávají se zde lidé různých kultur a vyznání, kterým je blízká citlivost nenásilné společnosti, humanismu, solidarity a respektu.

Více

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

ZPRAVODAJ

cs_CZČeština