Video – Poděkování za 2021

Děkujeme za každou pomoc, podporu i společné inspirující prožitky v roce 2021! Zde malé ohlédnutí za uplynulým rokem:

Díky vaší podpoře jsme byli schopni dokončit dva pokoje a dvě koupelny v Centru studií! Tím se naše ubytovací kapacita v Parku rozšířila z 10 na 18 lůžek! Již budeme moci pořádat krásné semináře a pobyty bez nutnosti přejíždět do penzionu v Kamenici :). Ještě nám zbývá dokončit sál a další místnosti Centra studií, to máme naplánováno na rok 2022 spolu s finanční kampaní.

V roce 2021 se v Parku konalo několik setkání k disciplínám, devět žáků zdárně pokročilo do třetí kvaterny a postupně si osvojilo i některé práce s materiály. Vyráběli jsme keramiku Raku, voskové a sádrové formy a následně je vylévali slitinou. Velmi zajímavá byla práce v dílnách s hliníkem, který se taví při 660°C. V roce 2022 budou setkání k disciplínám i dílnám pokračovat a rádi bychom také uspořádali semináře Usmíření a Vnitřní průvodce.

PARKY STUDIÍ A REFLEXE

Inspirováni desítkami Parků studií a reflexe v různých zemích na celém světě tvoříme od roku 2011 první český Park v malebné vesničce Pravíkov na Vysočině. Vytváříme prostory určené ke kontaktu s tím nejlepším v nás i ostatních. Pořádáme semináře, workshopy, pobyty, prezentace a mnoho dalších akcí pro veřejnost. Naším záměrem je sdílet hlubokou moudrost založenou na zkušenosti s těmi, kdo touží poznávat svět za hranicí každodenního.

Nejsme financováni žádnými organizacemi či fondy, fungujeme pouze na základě darů a příspěvků jednotlivců, kterým dává existence tohoto místa smysl.

Více

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

ZPRAVODAJ

cs_CZČeština