Víkendový seminář „O tom, co je lidské“

Komunita pro lidský rozvoj zve všechny zájemce o vnitřní růst na dvoudenní seminář „O tom, co je lidské“, během kterého se různými formami pokusíme více přiblížit a lépe porozumět Člověku a sami sobě. Seminář začne v sobotu 14.7. v 10 hodin a skončí v  neděli 15.7. v 16 hodin.
Seminář je bezplatný, každý účastník si platí dopravu a jídlo (doprava vlastní, stravování bude zajištěno společné za poplatek 100,- Kč na den); na pokrytí nákladů na provoz Parku se vybírá 150,- Kč za noc.

Registrace: Daniela Cachová, bedy.ns@seznam.cz, tel. 724 785 876.

www.komunita.org

PARKY STUDIÍ A REFLEXE

Inspirováni desítkami Parků studií a reflexe v různých zemích na celém světě tvoříme od roku 2011 první český Park v malebné vesničce Pravíkov na Vysočině. Vytváříme prostory určené ke kontaktu s tím nejlepším v nás i ostatních. Pořádáme semináře, workshopy, pobyty, prezentace a mnoho dalších akcí pro veřejnost. Naším záměrem je sdílet hlubokou moudrost založenou na zkušenosti s těmi, kdo touží poznávat svět za hranicí každodenního.

Nejsme financováni žádnými organizacemi či fondy, fungujeme pouze na základě darů a příspěvků jednotlivců, kterým dává existence tohoto místa smysl.

Více

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

ZPRAVODAJ

cs_CZČeština