Společná žádost za hlubokou změnu a oslava jara

Příchod jara byl od nepaměti symbolem nového života, nového začátku. Nenechejme se pohltit spirálou násilí a beznadějí současné doby. Požádejme společně o to, aby se mohlo naplno projevit to nejlepší v každém z nás a aby ve světě převládlo porozumění, usmíření, naděje, mír a radost.

Park Pravíkov, sobota 24.3., 14 h.

PARKY STUDIÍ A REFLEXE

Parky studií a reflexe jsou místa v různých zemích po celém světě, která vznikla na základě potřeby lidí, jejich touhy po zamyšlení, rozjímání a meditaci. Setkávají se zde lidé různých kultur a vyznání, kterým je blízká citlivost nenásilné společnosti, humanismu, solidarity a respektu.

Více

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

ZPRAVODAJ

cs_CZČeština