Seminář Síly


SEMINÁŘ SÍLY, 28.1.-31.1.2016

Tento třídenní seminář je příležitostí proniknout hlouběji do svého nitra. Jeho cílem je prozkoumat a prohloubit naši zkušenost se Silou. Zájmem tohoto semináře není dosáhnout nějakého technického výsledku, ale spíše dovést naši vnitřní zkušenost do oblasti inspirace a osobního experimentování, prohloubit naše otázky a zvýšit kontext našeho pochopení o Síle studiem a reflexí nad vybranými texty týkajícími se tohoto tématu.

Strávit pár dní daleko od našich každodenních rutin a povinností, beze spěchu a bez důrazu na výkon pomůže vytvořit ideální podmínky pro tuto vnitřní práci. Celý tento seminář je velmi laskavou a mírnou prací se sebou samým. Důležitým aspektem tohoto semináře a práce se Silou obecně je práce ve skupině. Společně můžeme vytvořit něco, co člověk nemůže vytvořit sám. Tyto dobré vztahy a toto přátelské a otevřené prostředí nám umožňují vytvořit si kontakt se sebou samým a učit se jeden od druhého.

Zkušenosti kontaktu se Silou jsou schopné vyvolat duchovní inspiraci a pozitivní změny v každodenním životě. Pokud dokážeme pokorně a bez očekávání vstoupit do této zkušenosti a spojit se s ní, vyjdeme z ní vnitřně proměnění a posílení.

Seminář se koná v Parku studií a reflexe Pravíkov.
Příjezd ve čtvrtek do 19 h. Konec semináře v neděli okolo 16 h.
Svou účast, prosím, předem potvrďte. Počet míst je omezený.
Tel.: 724 595 639, 608 731 162, janb@volny.cz

www.silovoposelstvi.cz

PARKY STUDIÍ A REFLEXE

Parky studií a reflexe jsou místa v různých zemích po celém světě, která vznikla na základě potřeby lidí, jejich touhy po zamyšlení, rozjímání a meditaci. Setkávají se zde lidé různých kultur a vyznání, kterým je blízká citlivost nenásilné společnosti, humanismu, solidarity a respektu.

Více

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

ZPRAVODAJ

cs_CZČeština