Prožitkový seminář Cesta k sebeosvobození

Jaký je smysl života? Kdo jsem a kam směřuje můj život? Existuje jiná skutečnost než ta každodenní? Je možné dosáhnout hluboké vnitřní zkušenosti, která by vyvolala rozšíření vědomí a pozitivní změny? Je možné změnit dnešní násilnou a nespravedlivou společnost?

„Nehovořím k tobě o svobodě jako o něčem statickém, ale o tom, jak se krok za krokem osvobodíš tak, jako se poutník osvobozuje od prošlé cesty, když se blíží ke svému městu.“
Silo, Vnitřní pohled

4 dny pro osobní rozvoj, studium, meditace a praktická cvičení
21. – 25. srpna 2013, Park studií a reflexe Pravíkov

Seminář je inspirován Novým humanismem a Siloistickou Školou (praktiky sebepoznání, relaxace, cvičení na pozornost, dynamické meditace, zážitek vnitřního míru a dobrého bytí, práce s představami a psychofyzickou energií, tvořivá práce s keramikou s výpalem metodou afrického raku)

Pro informace a rezervace: Dana Feminová, 777 711 911, danafem@volny.cz – Rezervace předem je nezbytná!

 

PARKY STUDIÍ A REFLEXE

Inspirováni desítkami Parků studií a reflexe v různých zemích na celém světě tvoříme od roku 2011 první český Park v malebné vesničce Pravíkov na Vysočině. Vytváříme prostory určené ke kontaktu s tím nejlepším v nás i ostatních. Pořádáme semináře, workshopy, pobyty, prezentace a mnoho dalších akcí pro veřejnost. Naším záměrem je sdílet hlubokou moudrost založenou na zkušenosti s těmi, kdo touží poznávat svět za hranicí každodenního.

Nejsme financováni žádnými organizacemi či fondy, fungujeme pouze na základě darů a příspěvků jednotlivců, kterým dává existence tohoto místa smysl.

Více

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

ZPRAVODAJ

cs_CZČeština