Pracovní víkend

Ve dnech 26. a 27. dubna proběhne v Parku Pravíkov další pracovní víkend. Budou pokračovat zahradnické práce (hlavně sekání) a začnou také přípravy na instalaci monolitu – vyměření základu. Podle počasí, okolností a počtu účastníků bude možné dělat i další práce: úklid, údržba atd.

Bližší informace: Petra Duhajská (724 595 639, peta.duhajska@gmail.com).

PARKY STUDIÍ A REFLEXE

Inspirováni desítkami Parků studií a reflexe v různých zemích na celém světě tvoříme od roku 2011 první český Park v malebné vesničce Pravíkov na Vysočině. Vytváříme prostory určené ke kontaktu s tím nejlepším v nás i ostatních. Pořádáme semináře, workshopy, pobyty, prezentace a mnoho dalších akcí pro veřejnost. Naším záměrem je sdílet hlubokou moudrost založenou na zkušenosti s těmi, kdo touží poznávat svět za hranicí každodenního.

Nejsme financováni žádnými organizacemi či fondy, fungujeme pouze na základě darů a příspěvků jednotlivců, kterým dává existence tohoto místa smysl.

Více

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

ZPRAVODAJ

cs_CZČeština