Obřad Ohně – Práce s ohněm, práce v řemeslných dílnách II.

Druhé setkání s pracemi v dílně v Parku Pravíkov bude od soboty 25.2. od 10 hod. do nedělního večera.

Na dalším pokračování navážeme na zkušenosti z prvního setkání, kdy jsme pracovali s materiály za studena (vosk, cemet, sádra) a vytvořili různé formy z kaučuku. Zopakujeme si postupy s větší přesností a pozorností a použijeme navíc i pryskyřici. Setkání je otevřené všem zájemcům – potvrzení účasti a více informací na tel. 608 731 162 nebo e-mailu: janb@volny.czFotky z prvního setkání s pracemi v dílně »

„Obřad Ohně“

Historie ohně je pevně spjata s historií a rozvojem člověka, s duchovností, představou vesmíru, s psychologií i se společenským a technologickým vývojem. Jeho intuice i pozorování, práce trvající tisíce let, to vše co vedlo k těm nejdůležitějším pokrokům – od uchování ohně až po jeho vytváření, poznávání jak zvyšovat teplotu díky pecím a jeho použití k výrobě různých předmětů…to nejsou jen vnější milníky, jsou to projevy vnitřních procesů, vztahů a nových pochopení uvnitř člověka. Práce s ohněm, pecemi, práce spojené s přeměnou hmoty jsou způsobem, jak se přiblížit tomuto historickému procesu.

Dílna učí vytvářet vnitřní proporci a také způsob, jak pracovat vyrovnaně. Při této vnější činnosti řešíme problémy přesnosti a podrobností, a postupně tak vytváříme vnitřní proporce. Vnitřní stavy jsou s vnějšími operacemi spojeny určitým tónem.
V řemeslných dílnách se pracuje ve snaze nabýt přesnosti, proporce a řádu, přičemž se pomalu dosahuje stálosti a vyváženosti. Vedle tohoto „psychologického tréninku“, mohou být řemesla také důležitou a hlubokou studnicí inspirace.

První etapa zahrnuje udržování a rozdělávání ohně. V následující etapě začíná práce s materiály za studena (mramor, pryskyřice, sádra, cement atd.) a s formami, které jim odpovídají. Následující etapa je věnovaná práci se stále vyššími teplotami, a to v následujícím pořadí: nejprve keramika a potom kovy jako cín, hliník, měď, bronz a železo. Práce s teplotami zahrnuje zacházení s vhodnými formami, nářadím a s pecemi.

První etapa – Oheň
• Práce s ohněm – uchování, přenášení a rozdělání ohně křesáním kameny
• Sběr hlíny, výroba jednoduché pícky z hlíny
• Udržování teploty, její rozptýlení a její soustředění

Druhá etapa – Práce s materiály „za studena“
• Práce v dílně s materiály za studena – vosk, kaučuk, pryskyřice, sádra a cement
• Výroba předmětů a jejich kopií, výroba formy
• Čištění, broušení a leštění předmětů

Třetí etapa – Keramika
• Práce s keramickou hlínou a glazurou
• Výroba jednoduché pece na vypalování hlíny a keramiky
• Technika „africké raku“, výroba forem ze sádry ze 2 odlitků
• Výroba pece na plyn (Tacho)

Čtvrtá etapa – Kovy
• Práce s kovy – cín, měď, mosaz, bronz, železo
• Práce s pecí Tacho a s výhní
• Příprava různých druhů forem ze sádry, křemene a křemenného písku
• Výroba kelímků a kovových nástrojů potřebných při práci

Pátá etapa – Sklo
• Sklo foukané, lité a odlévané
• Stavba plynové a muflové pece
• Výroba nástrojů
• Práce s oxidy, formami a povrchové úpravy

PARKY STUDIÍ A REFLEXE

Inspirováni desítkami Parků studií a reflexe v různých zemích na celém světě tvoříme od roku 2011 první český Park v malebné vesničce Pravíkov na Vysočině. Vytváříme prostory určené ke kontaktu s tím nejlepším v nás i ostatních. Pořádáme semináře, workshopy, pobyty, prezentace a mnoho dalších akcí pro veřejnost. Naším záměrem je sdílet hlubokou moudrost založenou na zkušenosti s těmi, kdo touží poznávat svět za hranicí každodenního.

Nejsme financováni žádnými organizacemi či fondy, fungujeme pouze na základě darů a příspěvků jednotlivců, kterým dává existence tohoto místa smysl.

Více

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

ZPRAVODAJ

cs_CZČeština