Inaugurace monolitu – video

http://www.youtube.com/watch?v=b9nl2m_OFTM

V sobotu 21. června se v Parku Pravíkov sešlo asi 60 lidí, aby oslavili instalaci dalšího symbolického prvku tohoto Parku. Společnou zážitkovou procházku po Parku zakončila ceremonie u monolitu, při níž jsme požádali o to, aby se Park Pravíkov i další Parky ve světě staly opěrnými body vnitřního míru, inspirace a nové spirituality; o to, abychom dokázali sílu a inspiraci předávat těm, kdo je potřebují; o hlubokou přeměnu našich životů, o překonání rozporů a vnitřního násilí, o překonání utrpení v nás i v ostatních; o to, aby šlo všechno dobře…

Architektonické formy podobné monolitu se nacházely napříč historií ve všech koutech světa. Říkalo se jim „axi mundi” (osy světa): byly tím, co spojovalo nebe se zemí. 

V každém Parku studií a reflexe se nachází monolit z nerezové oceli, který obnovuje tuto klíčovou osu a určuje souřadnice v času a prostoru, ve kterých Park vznikl.

Tato osa světa je alegorií – tady a teď se spojuje klid a pohyb; pohyb je čas, klid je věčnost. Když pochopíme, že tato chvíle našich životů je ve skutečnosti jen momentem věčnosti, a zároveň pochopíme i aspekt nekonečnosti našich činů, dostaneme se do kontaktu s vyšší skutečností. Ocitneme se v přítomnosti našich nejpovznesenějších myšlenek. Vyjasní se nám naše nejhlubší aspirace.

PARKY STUDIÍ A REFLEXE

Inspirováni desítkami Parků studií a reflexe v různých zemích na celém světě tvoříme od roku 2011 první český Park v malebné vesničce Pravíkov na Vysočině. Vytváříme prostory určené ke kontaktu s tím nejlepším v nás i ostatních. Pořádáme semináře, workshopy, pobyty, prezentace a mnoho dalších akcí pro veřejnost. Naším záměrem je sdílet hlubokou moudrost založenou na zkušenosti s těmi, kdo touží poznávat svět za hranicí každodenního.

Nejsme financováni žádnými organizacemi či fondy, fungujeme pouze na základě darů a příspěvků jednotlivců, kterým dává existence tohoto místa smysl.

Více

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

ZPRAVODAJ

cs_CZČeština