Finanční kampaň a rozšiřování Sítě přátel Parku studií a reflexe

Přestože se v červnu 2010 podařilo splnit velký sen několika desítek lidí a vytvořit i v České republice Park studií a reflexe, naše práce je vlastně stále ještě na začátku. Zatím je plně využitelný jen jeden z domů, ten nyní funguje jako Centrum práce se sálem na schůzky a semináře pro zhruba 20 až 30 lidí a ubytovací kapacitou 10 míst.

Na jaře bychom chtěli začít druhou fázi rekonstrukce, tzn. vytvoření základu Centra studií (sál pro 20 lidí, 6 lůžek) a zvýšení počtu lůžek pro Centrum práce (dalších 12), zahájení úprav pozemku a umístění prvních charakteristických symbolických prvků Parku. Zejména poslední bod a také postupné zkrášlování „venkovních“ částí Parku chceme stihnout do červnové Slavnostní inaugurace.

Proto od začátku roku až do konce dubna probíhá finanční kampaň, jejímž cílem je dát dohromady zhruba 1 600 000 Kč, které budou podle odhadů k realizaci druhé fáze rekonstrukce potřeba.

Všechny Parky ve světě jsou postaveny a fungují jen díky lidem a jsou nezávislé na státu či na soukromých firmách. Hledáme proto další a další lidi, kteří by se k nám chtěli připojit a podpořit rozvoj Parku Pravíkov. Možností je samozřejmě mnoho.

Finanční příspěvky a Síť přátel Parku studií a reflexe

Jakákoliv částka, kterou se rozhodnete Park podpořit, je důležitá a vítaná. Číslo transparentního účtu, na který můžete posílat své příspěvky, je: 2500074734/2010. Aktuální stav účtu si můžete prohlédnout zde. Můžete také využít náš PayPal účet.

Celková částka potřebná na vybudování kompletního Parku Pravíkov je zhruba 7 200 000 Kč. Proto hledáme 1 000 přátel Parku studií a reflexe, kteří budou přispívat 300 Kč měsíčně trvalým příkazem po dobu 2 let, nebo přispějí 7 200 Kč jednorázově – nebo násobky těchto částek.

Každý, kdo se rozhodne takto zapojit, dostane svou očíslovanou kartičku jako symbolické znázornění „dílku“ Parku, který pomohl vytvořit. Jména lidí, kteří sami nebo za pomoci dalších dají dohromady 7 200 Kč, budou uvedena na pamětní desce Parku Pravíkov, tzv. stéle.

PARKY STUDIÍ A REFLEXE

Inspirováni desítkami Parků studií a reflexe v různých zemích na celém světě tvoříme od roku 2011 první český Park v malebné vesničce Pravíkov na Vysočině. Vytváříme prostory určené ke kontaktu s tím nejlepším v nás i ostatních. Pořádáme semináře, workshopy, pobyty, prezentace a mnoho dalších akcí pro veřejnost. Naším záměrem je sdílet hlubokou moudrost založenou na zkušenosti s těmi, kdo touží poznávat svět za hranicí každodenního.

Nejsme financováni žádnými organizacemi či fondy, fungujeme pouze na základě darů a příspěvků jednotlivců, kterým dává existence tohoto místa smysl.

Více

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

ZPRAVODAJ

es_ESEspañol