Víkend inspirace a radosti v Parku Pravíkov

6. ledna 2013 uplyne 75 let od narození Maria R. Cobose (Sila), zakladatele Humanistického hnutí a myšlenkového otce a iniciátora projektu Parků studií a reflexe. Společně toto výročí oslavíme Víkendem inspirace a radosti v Parku Pravíkov, připomeneme si Silovo dílo a jeho projevy, můžeme si udělat symbolické ceremonie, věnovat se hlubšímu studiu, reflexi, meditaci…