Práce s ohněm – uchování, přenos a rozdělání ohně křesáním kameny

Kdy: pátek 18. až neděle 20. srpna 2017
Kde: Parky studií a reflexe – Pravíkov, Kamenice nad Lipou/Pravíkov 18

Oheň doprovází evoluční kroky lidského rodu už milióny let a většina toho, co nás dnes obklopuje, vznikla díky ohni a zvýšení teploty tohoto zvláštního elementu. Prvním záměrným (nikoli přirozeným) krokem našeho druhu bylo možná právě to, že jsme se k ohni přiblížili, a neutekli, jak radila příroda. Jako kdyby se poprvé ve vědomí vytvořilo místo, ve kterém byla jiná reakce, jiná intuice…

Historie ohně je pevně spjata s historií a rozvojem člověka. Pokaždé když si člověk osvojil novou dovednost při práci s ohněm, znamenalo to nejen vnější milník ve vývoji lidstva. Bylo to vždy spojeno také s projevy vnitřních procesů a vztahů, s chápáním vesmíru, duchovnosti a s novými porozuměními uvnitř člověka. Práce s ohněm a práce spojené s přeměnou hmoty jsou způsobem, jak se přiblížit tomuto historickému procesu.

Práce s ohněm zahrnuje udržování, přenos a rozdělávání ohně:

1. Uchování ohně a výroba jednoduché pícky z hlíny pro přenos ohně
2. Přenášení ohně v píckách
3. Rozdělání ohně křesáním kameny (pyrit a křemen)

Středem naší pozornosti bude oheň a naším zájmem bude jiný pohled na věc, než jaký máme při každodenních aktivitách. Naším záměrem je získat zkušenost, nové poznání, něco se naučit o sobě, o ostatních, o světě. Práce s ohněm také pomáhá otevřít témata duchovnosti, smyslu a hlubokých zkušeností zcela zásadních pro náš život.

Video Udržování, přenášení, rozdělávání ohně: https://youtu.be/Mmmed8tc0VQ
Fotogalerie z uchovávání ohně a výroby pícek na přenos ohně: https://www.flickr.com/photos/rafa2010/sets/72157624474702398

Bližší informace: Petra Bednářová (724 595 639, peetja.bednarova@gmail.com); rezervace předem nutná.

PARKY STUDIÍ A REFLEXE

Inspirováni desítkami Parků studií a reflexe v různých zemích na celém světě tvoříme od roku 2011 první český Park v malebné vesničce Pravíkov na Vysočině. Vytváříme prostory určené ke kontaktu s tím nejlepším v nás i ostatních. Pořádáme semináře, workshopy, pobyty, prezentace a mnoho dalších akcí pro veřejnost. Naším záměrem je sdílet hlubokou moudrost založenou na zkušenosti s těmi, kdo touží poznávat svět za hranicí každodenního.

Nejsme financováni žádnými organizacemi či fondy, fungujeme pouze na základě darů a příspěvků jednotlivců, kterým dává existence tohoto místa smysl.

Více

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

ZPRAVODAJ

es_ESEspañol