Pracovní víkend

Ve dnech 26. a 27. dubna proběhne v Parku Pravíkov další pracovní víkend. Budou pokračovat zahradnické práce (hlavně sekání) a začnou také přípravy na instalaci monolitu – vyměření základu. Podle počasí, okolností a počtu účastníků bude možné dělat i další práce: úklid, údržba atd.