Zahradnická sobota

Více informací: Dana Faminová (777 711 911, danafem@volny.cz)